Registruotiems vartotojams

  
 
 
 
 
 

LST EN ISO14001

 
 
LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (ISO 14001)

Globalinės aplinkos apsaugos problemos ir griežtėjantys reikalavimai aplinkos apsaugai gerinti verčia organizacijas naudoti aplinkos apsaugos vadybos sistemas. LST EN ISO 14001 standartas apibrėžia reikalavimus, keliamus organizacijų aplinkos apsaugos vadybos sistemai sukurti, įdiegti, prižiūrėti ir gerinti. Standartas remiasi metodika: Planuok – Daryk – Tikrink – Veik. Reikalaujama, kad organizacijos identifikuotų savo veiklos, produktų ir paslaugų aplinkos apsaugos aspektus, įvertintų jų reikšmingumą ir nustatytų aplinkos apsaugos politiką, tikslus bei parengtų, vykdytų ir tikrintų programas jiems įgyvendinti, siekiant nuolatinio aplinkos apsaugos gerinimo. LST EN ISO 14001 reikalavimai taikomi tik tiems reikšmingiems aplinkos apsaugos aspektams, kuriuos organizacija gali valdyti arba gali daryti įtaką. Standartas yra taikomas visoms organizacijoms, norinčioms įdiegti aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir užtikrinti aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimą. Sertifikuota aplinkos apsaugos vadybos sistema – tai daugiau nei standarto reikalavimų vykdymo užtikrinimas. Aplinkos apsaugos vadybos sistema organizacijai padeda:
 • Gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą;
 • Taupyti gamtinius ir energetinius išteklius
 • Mažinti valdymo kaštus;
 • Užtikrinti teisinių reikalavimų vykdymą;
 • Patenkinti klientų reikalavimus plečiant rinką;
 • Palaikyti gerus santykius su visuomene;
 • Sukurti saugias darbo sąlygas darbuotojams;
 • Gauti investicijas verslo plėtrai;
 • Gerinti organizacijos įvaizdį;
 • Sertifikuoti aplinkos apsaugos vadybos sistemą.  
Organizacija, pageidaujanti sertifikuoti vadybos sistemą, užpildo LST Sert nustatytos formos       ir ją siunčia el. paštu aldona.ramanauskiene@lstsert.lt  arba faksu: (8~5) 270 93 56. 
   


 
      
Laisvės pr. 81-11, 06124 Vilnius
Tel./faks (8~5) 270 9356
info@lstsert.lt
Atsakomybės apribojimas
© 2014 Visos teisės saugomos