Registruotiems vartotojams

  
 
 
 
 
 

Vadovybės pareiškimas

 
 
Aš, Viešosios įstaigos LST Sert direktorius Valentinas Makštys:
įsipareigoju vykdyti Viešosios įstaigos LST Sert sertifikavimo veiklą vadovaujantis šiais principais:
 nešališkumas;
 kompetencija;
 atsakomybė;
 atvirumas;
 konfidencialumas;
 reagavimas į skundus;
rizika pagrįstu požiūriu;
pareiškiu, kad Viešosios įstaigos LST Sert nuolatiniai ir samdomi darbuotojai iš mano pusės nepatirs komercinio, finansinio ar kitokio spaudimo, kuris galėtų paveikti Viešosios įstaigos LST Sert sertifikavimo ir vertinimo veiklos nešališkumą, objektyvumą, bet kokias rizikas kylančius dėl vykdomos veiklos ar atsakomybių bei tarpusavio santykių;

įsipareigoju valdyti rizikas bei užtikrinti vadybos sistemų sertifikavimo veiklos nešališkumą ir objektyvumą. Periodiškai peržiūrėti rizikas, planuoti ir nustatyti rizikos valdymo programas bei priemones;

įsipareigoju plėtoti ir nuolat gerinti Viešosios įstaigos LST Sert sertifikavimo ir vertinimo veiklos kokybę ir rezultatyvumą bei  vadybos sistemą ir aprūpinti reikalingais ištekliais;

įsipareigoju plėtoti ir nuolat kelti Viešosios įstaigos LST Sert nuolatinių ir samdomų darbuotojų kompetenciją ir aprūpinti reikalingais ištekliais.   

2016-09-30


 
      
Laisvės pr. 81-11, 06124 Vilnius
Tel./faks (8~5) 270 9356
info@lstsert.lt
Atsakomybės apribojimas
© 2014 Visos teisės saugomos