Registruotiems vartotojams

  
 
 
 
 
 

LST Sert politika

 
 
  KOKYBĖS POLITIKA

VIZIJA

Būti žinoma ir vertinama vadybossistemų sertifikacijos įstaiga

MISIJA

Sertifikuoti ir vertinti vadybos sistemas, atitinkančias standartų, reglamentų, klientų ir suinteresuotų šalių reikalavimus

KOKYBĖS POLITIKA

Teikiame akredituotas ir neakredituotas vadybos sistemų sertifikavimo paslaugas (toliau  sertifikavimo paslauga)

Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemų (EMAS) vertinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. lapkričio 25 d. reglamentą Nr. 1221/2009

Vykdome vadybos sistemų sertifikacijos įstaigos funkcijas, atitinkančias standartų, reglamentų, klientų ir suinteresuotų šalių reikalavimus

Palaikome ir geriname darbuotojų kompetenciją

Nuolat geriname sertifikavimo paslaugos rezultatyvumą ir efektyvumą

Teikiame mokymo ir kvalifikacijos kėlimo paslaugas

PRINCIPAI


Nešališkumas, kompetencija, atsakomybė, atvirumas, konfidencialumas, reagavimas į skundus, rizika pagrįstas požiūris

Sertifikavimo paslaugos prieinamumas visiems pareiškėjams

Sertifikavimo paslaugos teikimas pareiškėjams vienodomis sąlygomis

Sertifikavimo sprendimų atitikimas sertifikuojamos srities reikalavimus

Neteikimas konsultavimo paslaugų, susijusių su vadybos sistemų kūrimu, įgyvendinimu ir priežiūra

Nepripažinimas finansinio ar kitokio poveikio sertifikavimo proceso rezultatams

Neteikimas įgaliojimų trečiosioms šalims priimti sprendimus dėl sertifikavimo

Teisinė atsakomybė už sertifikavimo veiklą

Sertifikavimo principus integruojame į vadybos sistemą, atitinkančią

LST EN ISO/IEC 17021-1, -2, -3, LST ISO/TS 22003, LST ISO/IEC 27006, reglamentą Nr. 1221/2009 ir kt.,
vadybos sistemą prižiūrime ir nuolat geriname


2016-09-30


 
      
Laisvės pr. 81-11, 06124 Vilnius
Tel./faks (8~5) 270 9356
info@lstsert.lt
Atsakomybės apribojimas
© 2014 Visos teisės saugomos